1.kull

Vårt første sibirkull ble født februar 2015. Navnetema er norrøne navn. Helgardh (jente), Fenrir (gutt), Loke (gutt), Ragnarok (jente) og Jotun (jente).

2.kull

Etter Helga og Seth. Navnetema: samiske uttrykk. F.v. Bovvsachivvga, In Mun Diede, Baze Dearvan, Oriaska Beana.


After Helga and Seth. Nametheme: Lappish expressions. F.l. Bovvsachivvga, In Mun Diede, Baze Dearvan and Oriaska Beana.