Sibirkattunger født 19.09.18

Helga fødte fem kattunger idag, og fødselen gikk like fint som med hennes to foregående kull. Dessverre var ene kattungen dødfødt, men de fire andre er absolutt i live og sutter melk som bare det. Det ble to svarte, en svartspottet med hvitt  og en svartpadde (med hvitt). Uvisst kjønn på de svarte og spotten. Men det finner vi ut snart. 

 

Helga gave birth to five kittens today, and Helga tackled it just as great as her litters before this. Sadly one of the kittens were stillborn, but the rest are absolutely alive and drinking milk. There are two blacks, one blackspotted with white and one blacktortie (w/white)

En kattunge fra oss:

 • Vil være vaksinert med 1.grunnvaksine, og kjøper må sørge for å få satt 2.vaksine etter 4 uker. Dette er iflg veterinærens råd.
 • Skal ha med stamtavle fra NRR, Norges Rasekattklubbers Riksforbund. Noen ganger kan forsinkelser oppstå, slik at stamtavlen må ettersendes. Dette vil bli kontraktfestet.
 • Skal ha med helseattest fra veterinær.
 • Være microchippet og registrert i Dyreidentitet AS.
 • Fått ormekur hvis nødvendig.
 • Får med kattungepakke
 • Vil være sosialisert og stelt med flere ganger før levering. Stell: klippe klør, børstet og badet. Vi starter tidlig med kloklipp, da jeg ikke orker å se de små kravle omkring med klør som kan skade nyåpnede øyne hos søsken.
 • Pris for Norsk Skogkatt: 8.000 NOK
 • Pris for Sibirkatt: 11.000 NOK (til avl vil prisen være noe høyere)
 • Depositum tas når en kattunge reserveres, og dette tilbakebetales ikke.  Pt. er det 2000 for begge rasene.
 • En oppdretters store skrekk er at kattunger fra oss skal brukes i blandingsavl/huskattavl, noe som florerer i Norge. Jeg har opplevd det allerede, og har funnet ut at jeg vil gjøre som Dyrebeskyttelsen Norge: Når ny eier sender kvittering /papirer til meg på at kattungen er kastrert, vil jeg registrere katten på ny eier i Dyreidentitet. Dette tas med i kontrakten.
 • Prisen er noe høyere hvis katten selges utenlands. Dette pga merutgifter ifhd til pass oa papirer.

A kitten from us:

 • Will be vaccinated with 1.basicvaccine, and buyer need to make sure to give 2.vaccine after 4 weeks. This is according to the veterinarian's advice.
 • Have  pedigree from NRR, Norway purebred Clubs National Association. Sometimes delays occur so that the pedigree must be forwarded. This will be secured in the contract.
 • Will have health certificate from a veterinarian.
 • Be microchipped and registered with the Animal Identity AS.
 • Dewormed several times
 • NFO kitten price 8000 NOK and SIB-kitten 11.000 NOK (more for breeding)
 • Get a kitten package
 • Will be socialized and groomed several times before delivery. Grooming: Cut claws, combed and bathed. We start early with clawclip, because I don't like to see the little ones crawling around with claws that can damage newly opened eyes.
 • Deposit is 2000 NOK when reservation is made, and this will not be paid back.

Kittenprice is higher when going to other countries. This is due to extra vaccine,  and extra papers.