Norsk Skogkatt

Knipling, gutt. 3 uker

GIC NO*Vestfoldperlas Aminda NFO gs 24 fødte 5 fine unger den 29.06.17. Alle er friske og fine. Bilder og mer informasjon kommer etterhvert.

4.juli: Ungene har fått navn:

To Rett En Vrang, NFO f 23, jente

Raglan, NFO ns, gutt. Reservert.

Pjone, NFO n 24, gutt. Reservert.

Knipling, NFO ns 03 22, gutt. Reservert.

Nuperell, NFO ns, gutt

 

GIC NO*Vestfoldperlas Aminda NFO gs 24 gave birth to 5 nice babyes 29.of june 2017. They're all healthy and active. Pictures and more information will come.

4th of july: The babies got their names:

To Rett En Vrang, NFO f 23, girl

Hekle, NFO ns, boy

Pjone, NFO n 24, boy. Under observation.

Knipling, NFO ns 03 22, boy. Reserved.

Nuperell, NFO ns, boy

Pjone, 4 uker, gutt. Under observasjon.

Knipling 4 uker, gutt. Reservert.

Raglan, gutt. 4 uker.

Nuperell, gutt. 4 uker.

To Rett En Vrang, jente. 4 uker.

To Rett En Vrang, jente 3 uker

Pjone, gutt 3 uker

Hekle, gutt 3 uker

Nuperell, gutt 3 uker

Knipling 3 uker, gutt

Knipling, gutt 2 uker

To Rett En Vrang, jente 2 uker

Pjone, gutt 2 uker

Hekle, gutt 2 uker

Nuperell, gutt 2 uker

En kattunge fra oss:

 • Vil være vaksinert med 1.grunnvaksine, og kjøper må sørge for å få satt 2.vaksine etter 4 uker. Dette er iflg veterinærens råd.
 • Skal ha med stamtavle fra NRR, Norges Rasekattklubbers Riksforbund. Noen ganger kan forsinkelser oppstå, slik at stamtavlen må ettersendes. Dette vil bli kontraktfestet.
 • Skal ha med helseattest fra veterinær.
 • Være microchippet og registrert i Dyreidentitet AS.
 • Fått ormekur hvis nødvendig.
 • Får med kattungepakke
 • Vil være sosialisert og stelt med flere ganger før levering. Stell: klippe klør, børstet og badet. Vi starter tidlig med kloklipp, da jeg ikke orker å se de små kravle omkring med klør som kan skade nyåpnede øyne hos søsken.
 • Pris for Norsk Skogkatt: 8.000 NOK
 • Pris for Sibirkatt: 11.000 NOK (til avl vil prisen være noe høyere)
 • Depositum tas når en kattunge reserveres, og dette tilbakebetales ikke.  Pt. er det 2000 for begge rasene.
 • En oppdretters store skrekk er at kattunger fra oss skal brukes i blandingsavl/huskattavl, noe som florerer i Norge. Jeg har opplevd det allerede, og har funnet ut at jeg vil gjøre som Dyrebeskyttelsen Norge: Når ny eier sender kvittering /papirer til meg på at kattungen er kastrert, vil jeg registrere katten på ny eier i Dyreidentitet. Dette tas med i kontrakten.
 • Prisen er noe høyere hvis katten selges utenlands. Dette pga merutgifter ifhd til pass oa papirer.

A kitten from us:

 • Will be vaccinated with 1.basicvaccine, and buyer need to make sure to give 2.vaccine after 4 weeks. This is according to the veterinarian's advice.
 • Have  pedigree from NRR, Norway purebred Clubs National Association. Sometimes delays occur so that the pedigree must be forwarded. This will be secured in the contract.
 • Will have health certificate from a veterinarian.
 • Be microchipped and registered with the Animal Identity AS.
 • Dewormed several times
 • NFO kitten price 8000 NOK and SIB-kitten 11.000 NOK (more for breeding)
 • Get a kitten package
 • Will be socialized and groomed several times before delivery. Grooming: Cut claws, combed and bathed. We start early with clawclip, because I don't like to see the little ones crawling around with claws that can damage newly opened eyes.
 • Deposit is 2000 NOK when reservation is made, and this will not be paid back.

Kittenprice is higher when going to other countries. This is due to extra vaccine,  and extra papers.