Winnie Mandela, Huskatt/Domestic

Winni ble født 8.april 2007 av en katt som oppsøkte en eldre mann. Han hadde vært katteoppdretter før, så mor var virkelig heldig. Men siden han bodde ved en veldig traffikert vei, ville han ikke ha katt. Han bestemte seg imidlertid til å beholde mor, siden hun faktisk hadde klart å komme seg over veien og til han. Men ungene ga han til Dyrebeskyttelsen, slik at de kunne få nye hjem.

Og slik gikk det til at vi fikk Winnie, da vi begynte å se på nettsiden deres. Hun kom til oss da hun var 6 mnd og nykastrert. Og siden har hun vært en del av familien. Hun er Esthers katt, og de er veldig glade for hverandre.

 

Winni was born on 8 April 2007 by a catmother who came to an older man. He had been a cat breeder before, so Winnies mother was really lucky. But since he lived beside a very trafficed road, he would not have a cat. He decided, however, to keep the mother, since she had actually managed to get across the road to him. But the kids he gave to a Protection of Animals-organisation, so they could get new home.

And thats how we got Winnie, when we started looking at their website. She came to us when she was 6 months and newly neutered. And since then she has been part of the family. She is Esther's cat, and they are very happy together.

Pandora, Norsk Skogkatt/Norwegian Forestcat

Pandora er født 18.mai 2011 på vestlandet. Hun ble kjøpt som avlskatt, men pga haleknekk kan hun ikke brukes til det formålet. Hun ble kastrert, og lever nå livet som utekatt. Hun går ut og inn mange ganger om dagen, og kommer av og til med gaver som levende fugler etc. Ikke alltid like velkomment, men hun trives ihvertfall 😉

 

Pandora is born 18.may 2011, in west-Norway. I bought her as a queen, but due to a tailbump she couldn't be used for that purpose. She was neutered, and now she lives like an outdoor cat. She walks in and out of the house as she wants, and brings us gifts a s birds and mice. Not my kind of gifts, but she's happy and that's important 😉