15.03.19

Om kvelden den 15.mars satte Ani igang, og hun fødte 4 små sibirnurk. Det ble 2 gutter og 2 jenter. Så her i huset har vi jevn fordeling av kjønn (brittekullet hadde 3 av hver). Jeg valgte navnetema til dette kullet, som ble polske skihoppere i 2019. 

Jenter:

NO*Kongskogens Hula SIB fs 09 24

NO*Kongskogens Zyla SIB fs 09 24

Gutter:

NO*Kongskogens Kamil Stoch SIB ds 03

NO*Kongskogens Kubacki SIB ns 09 24.

Kubacki 6 uker

Kamil Stoch 6 uker

Zyla 6 uker

HUla 6 uker

Kamil Stoch 3 uker

Hula 3 uker

Kubacki 3 uker

Zyla 3 uker