Om oss/About us

Jeg heter Inger, og begynte med oppdrett av Norsk Skogkatt i 2010. Tett etterfulgt av Sibirkatt i 2011. Nå trapper jeg ned oppdrett av Norsk Skogkatt først og fremst. Aug-17 kjøpte jeg min første Britisk Korthår. Og fikk ei brittejente i sept-17. Så katteoppdrett skal jeg fortsette med, men går mer over til korthår. Aug-19 har jeg kun avl av Britisk Korthår. Jeg er Fife-medlem.

Vi er en familie på tre; Esther, Kjell og Inger. Esther er 17 år og går på videregående. Kjell er mannen min, og han hjelper mye til med kattene. Jeg er altså Inger, og katteriet står i mitt navn. Vi bor i enebolig i skogen i Levang, Kragerø. Vi har en datter til, som jobber og bor i London. 

 

 

 

 

About us

My name is Inger, and I'm a breeder of British Shorthair and a member of Fife. I've been breeding NFO since 2010 and Siberianscat since 2011, but changed my mind about the longhaired breeds. 

We are a family of three; Esther, Kjell and Inger. Esther is 17 years old and is studying sami language at high school. Kjell is my husband, and he helps a lot with our cats.  We live in a house in the forest in Levang, Kragerø. We have another daughter, she lives and works in London. 

Enjoy our homepage!

 

Mål for vårt katteoppdrett/My breedinggoals

I skrivende stund (juli-18) har jeg drevet katteoppdrett i ca 8 år. Vi har hatt seks kull, og har vært heldige med allesammen. Ingen dødfødte kattunger og ingen med misdannelser. Jeg blir mer og mer overbevist om viktigheten av godt gemytt og god helse hos avlsdyrene. Ifhd til rasetrekk er jeg nøye med at jeg ikke dobler to svakheter. Dvs hvis det står i rasebeskrivelsen av katten skal ha spisse ører, så lar jeg ikke to katter med for avrundede ører pare seg med hverandre. Så her må avlskattene være friske fra både arvelige og smittsomme sykdommer, pluss utfylle hverandre rasemessig. 

Kjøper noen katt av meg, er det livslang oppfølging hvis ønskelig. Oppstår det problemer søker jeg å løse dem sammen med kjøper til begge er fornøyde. Jeg har vært uheldig med en kjøper, og stiller derfor ganske høye krav til den som skal kjøpe katt hos meg. Jeg setter pris på om kjøper også stiller krav om kvalitet og oppfølging. Kattungene og kattemor er født i trygge omgivelser her hos oss, og fulgt opp både ernæringsmessig, helsemessig, hygienemessig og sosialt på best mulig måte. Og jeg forventer at de kommer til hjem som tar et katteliv like seriøst som vi gjør. 

 

English: 

After 8 years as a breeder, I'm more convinced than ever of the importance of good health and good temper of the breedingcats. We've had 6 litters of kittens and thankfully none of them where stillborn or born with malformations. When it comes to breed description I never let two cats where both have the same weakness mate. I.e. if the description says a breed should have pointed ears, I will surely not let two individuals with rounded ears mate. In my cattery the breedingcats must be welltempered, have good health (free from both genetic and contagious diseases) and fullfill eachother due to the breed description. 

If someone buys a kitten from us, it is lifelong follow-up if desirable. If problems occur I seek to solve them until both me and buyer are content. I've been unlucky with one buyer, and have high demands for kittenbuyers after that. I prefer if the buyer also have high demands for me as breeder. Kittens and their mum live in safe enviroment with us, and I seek the best both nutritional, hygienic, healthcaring and socially for them. And I expect buyers to treat the life of a cat just as serious as we do.