IC Lady Mary's Silver Qamaro BSH ns 24 62. Foto Mathilde Cantor

Velkommen Welcome

Vårt oppdrett har som mål å sikre rasetype, etterstrebe god helse og sørge for kattenes trivsel.

Dette gjøres ved å avle planmessig, teste for de vanligste lidelser, forebygge sykdom og aktivisere kattene med spennende utfordringer. 

Jeg har egen facebookside  hvis du vil følge mer med i vår gjøren og laden.

 

 

Our cattery will secure the breedtype, strive for good health and make sure the cats feels fine. 

These goals are achieved by thoroug breedingplans, testing for common diseases, prevent suffering and activate the cats with exciting challenges. 

I have my own facebookpage if you would like to join us there. 

 

G1

Jeg har fullført Pawpeds grunnkurs i kattehold G1.

I have fulfilled Pawpeds basic course in owning cats G1

G2

Jeg har fullført Pawpeds G2 kurs i katteoppdrett

I have fulfilled Pawpeds G2 course for catbreeding.