Norsk Skogkatt: Amindas unger har blitt 7 uker. Her er Pjone, Nuperell og Raglan <3
NFO: Amindas kittens are now 7 weeks. Here we have Pjone, Nuperell and Raglan <3

G2

Høsten 2015 fullførte jeg Pawpeds G2 kurs i katteoppdrett.

Autumn 2015 I fulfilled Pawpeds G2 course for catbreeding.

 

Velkommen Welcome

Helga i fullt firsprang
Helga on the run

Vårt oppdrett har som mål å sikre rasetype, etterstrebe god helse og sørge for kattenes trivsel.

Dette gjøres ved å avle planmessig, teste for de vanligste lidelser, forebygge sykdom og aktivisere kattene med spennende utfordringer. 

Jeg har egen katteprofil på facebook hvis du vil følge mer direkte med i vår gjøren og laden.

 

 

Our cattery will secure the breedtype, strive for good health and make sure the cats feels fine. 

These goals are achieved by thoroug breedingplans, testing for common diseases, prevent suffering and activate the cats with exciting challenges. 

I have my own catprofile on facebook if you would like to join us there.